Pétanque wordt gespeeld met metalen ballen. Het is de bedoeling de metalen ballen zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje (het but of cochonnet) te werpen. De werptechniek is onderhands en kan variëren van rollen, halfhoog tot hoog. De startafstand van de cirkel (van waaruit de spelers werpen) tot het but mag variëren van 6 tot 10 meter. Het spel wordt doorgaans gespeeld op een ondergrond van verhard zand of (grof) grind

Pétanque kan zowel individueel (tête-à-tête) als in teamverband gespeeld worden, waarbij een team kan bestaan uit twee (doublette) of drie (triplette) spelers. Als met drie spelers per team wordt gespeeld, heeft elke speler twee boules, terwijl doublette en tête-à-tête elke speler drie boules heeft. De boules (stalen ballen) hebben een diameter tussen 70,5 en 80 millimeter en een gewicht tussen 650 en 800 gram. Het but ('Frans voor "doel") heeft een diameter van 29 tot 31 millimeter.

Het team (equipe) dat de partij mag beginnen wordt bepaald door loting. Wie de toss wint, trekt een cirkel met een diameter van ten minste 30 en ten hoogste 50 centimeter (tegenwoordig wordt ook een kunststof cirkel gebruikt) en gooit het but uit op een afstand tussen de 6 en 10 meter. Het team dat het but uitwerpt, werpt ook de eerste boule en probeert deze zo dicht mogelijk bij het but te plaatsen. Daarbij moet erop gelet worden dat de voeten binnen de cirkel staan en zij niet van de grond mogen komen voordat de geworpen boule de grond heeft geraakt.

Vervolgens mag de tegenpartij proberen een boule dichter bij het but te plaatsen (pointer). Je mag ook de boule van het andere team verplaatsen (tirer of schieten) het but te verplaatsen, om zo zelf dichter dan de tegenstander bij het but te komen liggen.

Er wordt niet om beurten gespeeld, maar het team dat het dichtst bij het but ligt, speelt pas weer als de tegenstander beter ligt of geen boules meer heeft.

In het laatste geval mag dat team proberen meer punten te scoren door boules dichter bij het but te gooien dan de beste boule van de tegenstander. Voor elke boule die een team dichterbij heeft geplaatst dan de tegenpartij krijgt het één punt (dus maximaal 6 punten bij triplette en doublette). Dan is de werpronde (of "mène") voorbij. Het team dat heeft gescoord, trekt een cirkel rond de plaats waar het but lag en gooit het opnieuw uit, waarmee de volgende mène begint.

Het spel eindigt zodra een team 13 punten heeft behaald.

Voor de officiële spelregels ga naar: Reglementen/RPS

In een kort filmpje wordt het spel nogmaals uitgelegd.

Om het voor iedereen leuk en aangenaam te houden, kennen we enkele gedragsregels.

Wees sportief

Concentratie is een belangrijk onderdeel bij de pétanquesport. Wees daarom stil en sta stil als een speler in de cirkel staat en zich aan het concentreren is voor zijn of haar worp.

Geef geen onnodig commentaar op iemands spel. Waardeer een mooie boule, ook al is hij van de tegenstander of zeg helemaal niets.

Ken je plaats

Blijf, als de tegenstander aan de beurt is, buiten de baan. Stap niet de baan in om te kijken wie er ligt maar wacht af wat de tegenstander aangeeft. Als de tegenstander aangeeft dat zij op punt liggen, ben jij aan de beurt om de situatie te beoordelen. Als de tegenstander eerst gaat meten mag je uiteraard wel de baan op om te kijken of het meten goed verloopt.

Sta, als je niet gooit, altijd achter de cirkel, of ruim voorbij de but of buiten de baan. Neem altijd tenminste 2 meter afstand.

Ga niet bewegen, lopen of luid spreken als de tegenstander gaat werpen. Dergelijk gedrag wordt, zeker tijdens toernooien en door wedstrijdspelers, als zeer onsportief ervaren.

Officieel is de toegestane tijd tussen het werpen van een boule en de volgende 1 minuut. Probeer hiermee rekening te houden.

Let op voordat je de baan inloopt of je geen andere partij hindert. Geduld is een schone zaak.

Wanneer je naar een andere partij kijkt, bemoei je dan niet met de wedstrijd.

Onthoud je (ook hier) van commentaar.

Betreedt nooit en te nimmer het speelveld wanneer je geen deel neemt aan de betreffende partij.

Wees duidelijk

Wacht aan het eind van een mène (speelronde) met oprapen van de boules totdat overeenstemming is verkregen over de gescoorde punten.

Herhaal na elke mène duidelijk de stand en vraag bevestiging van je tegenstander.

Scheidsrechter nodig

Als de partijen het er niet over eens zijn wie er ligt, vraag dan een scheidsrechter. Bij officiële wedstrijden is een scheidsrechter aanwezig. Op gewone clubspeeldagen kan een speler van een andere partij gevraagd worden.

Roep nooit, maar loop naar de scheidsrechter en wacht totdat hij beschikbaar is. Accepteer het oordeel van de scheidsrechter.

Tot slot

Er zijn veel vrijwilligers actief die het mogelijk maken dat jij pétanque kunt spelen. Respecteer en waardeer het werk van al die mensen en geef niet te snel negatief commentaar.

Help mee om de accommodatie netjes te houden en laat geen rommel achter.

Contact Info

Het adres van onze accommodatie:
Galecopperzoom 1
3437 PJ Nieuwegein
Telefoon: 06 2820 5879 

Klik hier om contact op te nemen...

Info huur van de accommodatie
Telefoon: 06 53952202

Copyright © Petanque Vereniging Nieuwegein